วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553

ผลการเลือกตั้ง นายก อบจ.นครศรีธรรมราช คะแนนแยกอำเภอ

ขนอม ตรีพล เจาะจิตต์ิ 2,901 คะแนน สายัณห์ ยุติธรรม 263 คะแนน พิชัย บุณยเกียรติ 4,108 คะแนน เกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 2,440 คะแนน นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 252 คะแนน
จุฬาภรณ์ ตรีพล เจาะจิตต์ิ 5,094 คะแนน สายัณห์ ยุติธรรม 203 คะแนน พิชัย บุณยเกียรติ 3,477 คะแนน เกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 2,070 คะแนน นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 248 คะแนน
ฉวาง ตรีพล เจาะจิตต์ิ 6,090 คะแนน สายัณห์ ยุติธรรม 602 คะแนน พิชัย บุณยเกียรติ 10,257 คะแนน เกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 4,449 คะแนน นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 621 คะแนน
เฉลิมพระเกียรติ ตรีพล เจาะจิตต์ิ 2,730 คะแนนสายัณห์ ยุติธรรม 111 คะแนน พิชัย บุณยเกียรติ 2,263 คะแนน เกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 4,431 คะแนน นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 311 คะแนน
ชะอวด ตรีพล เจาะจิตต์ิ 12,365 คะแนน สายัณห์ ยุติธรรม 582 คะแนน พิชัย บุณยเกียรติ 10,416 คะแนน เกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 4,490 คะแนน นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 1,157 คะแนน
ช้างกลาง ตรีพล เจาะจิตต์ิ 2,617 คะแนน สายัณห์ ยุติธรรม 176 คะแนนพิชัย บุณยเกียรติ 5,682 คะแนน เกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 1,462 คะแนน นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 262 คะแนน
เชียรใหญ่ ตรีพล เจาะจิตต์ิ 5,000 คะแนน สายัณห์ ยุติธรรม 193 คะแนน พิชัย บุณยเกียรติ 3,836 คะแนน เกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 6,274 คะแนน นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 543 คะแนน
ถ้ำพรรณรา ตรีพล เจาะจิตต์ิ 1,608 คะแนน สายัณห์ ยุติธรรม 159 คะแนน พิชัย บุณยเกียรติ 3,959 คะแนน เกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 897 คะแนน นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 167 คะแนน
ท่าศาลา ตรีพล เจาะจิตต์ิ 8,668 คะแนน สายัณห์ ยุติธรรม 6,678 คะแนน พิชัย บุณยเกียรติ 10,284 คะแนนเกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 8,399 คะแนน นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 1,369 คะแนน
ทุ่งสง ตรีพล เจาะจิตต์ิ 18,098 คะแนน สายัณห์ ยุติธรรม 902 คะแนน พิชัย บุณยเกียรติ 20,847 คะแนน เกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 7,193 คะแนน นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 1,812 คะแนน
ทุ่งใหญ่ ตรีพล เจาะจิตต์ิ 8,436 คะแนน สายัณห์ ยุติธรรม 695 คะแนน พิชัย บุณยเกียรติ 9,684 คะแนน เกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 1,960 คะแนน นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 546 คะแนน
นบพิตำ ตรีพล เจาะจิตต์ิ 2,882 คะแนน สายัณห์ ยุติธรรม 1,053 คะแนน พิชัย บุณยเกียรติ 4,785 คะแนน เกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 2,439 คะแนน นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 403 คะแนน
นาบอน ตรีพล เจาะจิตต์ิ 3,090 คะแนน สายัณห์ ยุติธรรม 162 คะแนน พิชัย บุณยเกียรติ 4,731 คะแนน เกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 988 คะแนน นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 219 คะแนน
บางขัน ตรีพล เจาะจิตต์ิ 4,890 คะแนน สายัณห์ ยุติธรรม 422 คะแนน พิชัย บุณยเกียรติ 6,435 คะแนน เกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 2,047 คะแนน นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 517 คะแนน
ปากพนัง ตรีพล เจาะจิตต์ิ 10,024 คะแนน สายัณห์ ยุติธรรม 537 คะแนน พิชัย บุณยเกียรติ 7,906 คะแนน เกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 9,786 คะแนน นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 4,507 คะแนน
พรหมคีรี ตรีพล เจาะจิตต์ิ 4,072 คะแนน สายัณห์ ยุติธรรม 1,370 คะแนน พิชัย บุณยเกียรติ 5,252 คะแนน เกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 1,773 คะแนน นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 575 คะแนน
พระพรหม ตรีพล เจาะจิตต์ิ 4,092 คะแนน สายัณห์ ยุติธรรม 336 คะแนน พิชัย บุณยเกียรติ 5,578 คะแนน เกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 2,409 คะแนน นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 997 คะแนน
พิปูน ตรีพล เจาะจิตต์ิ 4,306 คะแนน สายัณห์ ยุติธรรม 375 คะแนน พิชัย บุณยเกียรติ 4,066 คะแนน เกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 1,083 คะแนน นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 201 คะแนน
เมือง ตรีพล เจาะจิตต์ิ 25,860 คะแนน สายัณห์ ยุติธรรม 2,219 คะแนน พิชัย บุณยเกียรติ 28,387 คะแนนเกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 15,195 คะแนน นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 6,864 คะแนน
ร่อนพิบูลย์ ตรีพล เจาะจิตต์ิ 12,872 คะแนน สายัณห์ ยุติธรรม 291 คะแนน พิชัย บุณยเกียรติ 5,355 คะแนน เกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 6,888 คะแนน นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 1,191 คะแนน
ลานสกา ตรีพล เจาะจิตต์ิ 4,244 คะแนน สายัณห์ ยุติธรรม 395 คะแนน พิชัย บุณยเกียรติ 9,483 คะแนน เกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 1,383 คะแนน นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 578 คะแนน
สิชล ตรีพล เจาะจิตต์ิ 14,040 คะแนน สายัณห์ ยุติธรรม 1,219 คะแนน พิชัย บุณยเกียรติ 9,423 คะแนน เกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 4,073 คะแนนนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 841 คะแนน
หัวไทร ตรีพล เจาะจิตต์ิ 5,824 คะแนน สายัณห์ ยุติธรรม 410 คะแนน พิชัย บุณยเกียรติ 10,100 คะแนน เกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 4,483 คะแนน นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 549 คะแนน

ที่มา : www.nakhonsi.com/ect

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น